Kan er in de buurt van Schiphol woningbouw gerealiseerd worden? Met een goed stedenbouwkundig ontwerp en stevige bouwkundige detaillering kan een plezierige, groene en duurzame woonbuurt ontstaan. Het plan van Thijs Asselbergs architectuurcentrale en Van Ommeren Architecten voor Hoofddorp Noord is onlangs getoetst door de omgevingsdienst en akkoord bevonden.

Aan de noordrand van Hoofddorp, met uitzicht op de Polderbaan, ligt nu nog een verouderd bedrijventerrein. Voor een locatie in de oksel van de N201 en de Hoofdvaart hebben Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en Van Ommeren Architecten, in samenwerking met de landschapsarchitecten van VLUGP, een plan ontwikkeld voor de realisatie van zo’n 600 woningen: Het Nieuwe Noord.

In reactie op het geluid van Schiphol en het open landschap daaromheen, voorzien de architecten aan de noordrand van het gebied tot negen verdiepingen hoge bebouwing die een bijna gesloten wand vormt. Zo ontstaat erachter een geluidsluw gebied.

Richting het zuiden loopt de bebouwingshoogte af, tot vier lagen aan de Wijkermeerstraat. Richting het oosten, aan de Hoofdvaart, is de bebouwing iets teruggelegen om ruimte te bieden aan de bomen daar.

Wonen rond verhoogde, groene binnenplaatsen
Het parkeren in het gebied is opgelost onder verhoogde, groene binnenplaatsen. Aan de noordzijde van het gebied liggen zeven woongebouwen rond een verhoogde binnenplaats, aan de zuidzijde van het gebied liggen vijf woongebouwen rond een verhoogde binnenplaats. 

Op de verhoogde binnenplaatsen is allerlei begroeiing voorzien, zoals meerstammige struiken. Grote bomen steken, vanuit de parkeerlaag eronder, door het verhoogde dek heen. Op de binnenplaatsen zelf zijn verder kleine speelplaatsen gedacht en allerlei plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Centraal in het gebied komen beide groene binnenplaatsen naar beneden richting een groene as. In deze as is ruimte voor de grootste bomen. Deze as vormt tegelijkertijd een vanzelfsprekende wandel- en fietsroute richting de Hoofdvaart. 

De groene binnenplaatsen houden water vast en voeren eventueel overschot af naar een reeks wadi’s (buffer- en infiltratielandschappen) langs de groene as, voordat het water naar de Hoofdvaart stroomt.

Betonnen binnenbladen en kogelwerende raamprofielen
De gevels van de woongebouwen zijn gedacht in baksteenmetselwerk in een palet van aardetinten. Zo moet een tactiel en samenhangend ensemble ontstaan. De stevige geluidsbelasting van Schiphol heeft daarbij een grote impact op de detaillering van de gevels.

“Om minder last te hebben van het (grond)geluid van Schiphol wordt gebruik gemaakt van betonnen binnenspouwbladen, van triple glas en van opgedikte, kogelwerende raamprofielen. Ook worden er plaatselijk vliesgevels toegepast”, verklaart Van Ommeren Architecten. Aan de noordrand van het gebied zijn balkons daarbij uitgevoerd als loggia’s.

Een robuuste architectuur
“Het Nieuwe Noord transformeert een verwaarloosd industriegebied tot een leefbare wijk”, stelt architect Joeri van Ommeren van het gelijknamige bureau. “Het unieke aan dit plan is dat door alle schalen heen is ontworpen. Het resultaat is een autoluw gebied, waar het ondanks de ligging pal bij Schiphol aangenaam wonen is.”

“De gebouwen hebben een robuuste en veelzijdige architectuur, en vormen samen een helder stedenbouwkundig ensemble met de openbare ruimte als drager. Op de centrale groene as komen de collectieve dakparken samen. De landschapsarchitecten van VLUGP hebben een prachtig ontwerp gemaakt voor het landschap, met als basis een systeem van waterbergingen en bufferstructuren die echt de ruimte geven aan flora en fauna.”

Van de twaalf woongebouwen die in Het Nieuwe Noord voorzien zijn, worden er negen uitgewerkt door Van Ommeren Architecten en Thijs Asselbergs Architectuurcentrale, en drie door Enzo Architecten.

Recentelijk is het bouwplan van Hoofddorp Noord getoetst door de omgevingsdienst en akkoord bevonden. De fase ontwerp bestemmingsplan is hiermee doorlopen. Zienswijzen van omwonenden/belanghebbenden worden op dit moment behandeld. De volgende stap is een gecoördineerde aanvraag (bestemmingsplan+omgevingsvergunning).


Dit artikel werd op 18 november 2022 gepubliceerd op Architectenweb.