Het Nieuwe Noord

Gelegen tussen de Wijkermeerstraat, de N201 en de Hoofdweg in Hoofddorp wordt ‘Het Nieuwe Noord’ ontwikkeld. Op deze locatie staan momenteel bedrijfspanden. Het doel is om het bedrijventerrein te transformeren naar een autoluwe, samenhangende wijk met een groene buitenruimte. In Het Nieuwe Noord zullen ongeveer 600 woningen worden gerealiseerd, waarvan 50% betaalbare woningen voor onder andere de starters in Hoofddorp en de regio.

Thijs Asselbergs architectuurcentrale heeft in samenwerking met Van Ommeren Architecten en VLUGP het stedenbouwkundig framework ontworpen. Het framework bouwt voort op de structuurvisie van gemeente Haarlemmermeer voor de stedelijke ontwikkeling van dit gebied. De woongebouwen worden aan weerszijden van een nieuwe groene stedelijke as gepositioneerd. Deze nieuwe zone zal autovrij zijn en biedt ruimte voor recreatie, ontmoeten en verblijven.

Recentelijk is het bouwplan van Hoofddorp Noord getoetst door de omgevingsdienst en akkoord bevonden. De fase ontwerp bestemmingsplan is hiermee doorlopen. Zienswijzen van omwonenden/belanghebbenden worden op dit moment behandeld. De volgende stap is een gecoördineerde aanvraag (bestemmingsplan+omgevingsvergunning). De ontwikkeling kan worden gevolgd op de website Het Nieuwe Noord