Delft Lectures on Architectural Design

Het idee van deze lezingenreeks is om verschillende hoogleraren, universitair hoofddocenten en onderzoekers in de gelegenheid te stellen hun positie op het gebied van architectonisch ontwerpen binnen het mastertraject architectuur van de faculteit voor te stellen.Naast hun medewerking aan de eigenlijke lezingen hebben de docenten elk een bijdrage aan deze reader geleverd, waarin zij reflecteren op zowel hedendaagse vraagstukken in het vakgebied als op hun eigen inspiratiebronnen.

Thijs Asselbergs, hoogleraar Architectural Engineering, schreef het essay ‘The New Architect: integrating innovation into architectural assignments’, pp. 300-311.

Deze publicatie is gratis te downloaden op de website books.bk.tudelft.nl.