Curriculum Vitae prof. ir. Thijs Asselbergs (1956)

Huidige hoofdfuncties

1996 – heden
Directeur/eigenaar Thijs Asselbergs architectuurcentrale Amsterdam-Haarlem

2008 – heden
Hoogleraar leerstoel Architectural Engineering, faculteit Architecture in the Built Environment, TU Delft

Publicaties

‘The New Architect: integrating innovation into architectural assignments’, in: Delft lectures on Architectural Design 2017-2018. TU Delft Open, 2018. ISBN 978-9461865861

aTA/Thijs Asselbergs architectuurcentrale. Uitgeverij 010, Rotterdam, 2008. ISBN 978-90-6450-623-9

Thijs Asselbergs. Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994. Architectura & Natura Publishers, Amsterdam, 1994. ISBN 90 71570 48 7

Activiteiten

2019 – heden
Voorzitter jury ARC19 Oeuvre Award
Voorzitter jury RAP071 architectuurprijs

2018
Bestuurslid stichting Thematic Design (i.o.)
Voorzitter jury ARC18 Innovatie Award
Jurylid NRP Gulden Feniks

2017
Jurylid RAP071 Architectuurprijs

2015 – 2017
Bestuurslid Stichting Panopticon (University College Haarlem)

2015 – heden
Bestuurslid Stichting Architectuur Lokaal

2015 – 2018
Bestuurslid stichting Europlan

2014 – heden
Lid expertteam IBA Parkstad 2020

2012 – heden
Voorzitter stichting Stylos Fonds

2011 – 2017
Vicevoorzitter stichting PEP Professional Experience Program

2011
Verhuizing bureau aTA/architectuurcentrale Thijs Asselbergs naar Amsterdam

2010 – 2013
Lid ledenraad Koninklijke maatschappij ter bevordering van de bouwkunst/BNA

2010
Lid projectgroep Wet op de architectentitel

2010
Vicevoorzitter jury Gouden Piramide, rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

2009 – 2017
Lid jury Nederlands Bouwprijs

2009
Lid jury prijsvraag Open Fort, Ymere NAi Prijs

2008 – 2017
Concept House Prototype onderzoeksprogramma voor faculteit Bouwkunde TU Delft voor energieproducerende gestapelde woningbouw

2008 – heden
Hoogleraar leerstoel Architectural Engineering, faculteit Architecture in the Built Environment, TU Delft

2008
Voorzitter jury ‘breed, breder, breedst’ innovatieve brede school Rotterdam

2008
Publicatie monografie aTA/architectuurcentrale Thijs Asselbergs bij uitgeverij 010 Rotterdam

2007
Voorzitter commissie buitenschools curriculum Academies van Bouwkunst

2007
Gasthoofdredacteur tijdschrift DAX

2006 – 2009
Project Bouwmeester Welstand en Kwaliteitsteam, gemeente Doetinchem

2006 – heden
Initiatiefnemer van ‘De Stekker in Haarlem’, een initiatief ter bevordering van de ruimtelijke visie op Haarlem

2003 – 2005
Deelname aan ‘Het Experiment’ van de Rijksbouwmeester

2002 – 2006
Adviseur Welstand voor de Rijksbouwmeester

2001 – 2008
Lid redactie tijdschrift Issues, living in the city in opdracht van Amvest

2000 – 2002
Voorzitter begeleidingscommissie ‘Welstand op een nieuwe leest’

2000 – 2002
Lid Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam (voorzitter binnenstad)

1996 – 2000
Voorzitter Welstands- en Monumentencommissie Den Haag

1996 – heden
Oprichting aTA/architectuurcentrale Thijs Asselbergs

1994 – 2010
Voorzitter Stichting Archiprix en vanaf 2001 Archiprix International

1994 – 1996
Samenwerking met prof. Jan Hoogstad, Rotterdam

1994 – 1996
Bestuurslid Vereniging voor Podium Technologie

1994
Lid selectiecommissie Amsterdam Architecture 1991-1993

1994
Master Internationale masterclass Sandberg Instituut Amsterdam

1993 – 1999
Bestuurslid Stichting Beeldrecht

1992 – 1993
Commissielid Amsterdams Fonds voor de Kunst

1992
Achitectuurestafette BNA
Jurylid Grote Maaskantprijs
Organisator symposium Gemeentelijke Architectuurbeleid

1992 – 1994
Extern adviseur van Stichting Q

1990 – 2001
Lid programmaraad Arcam

1990 – 1994
Stadsarchitect van Haarlem

1990 – 1992
Kroonlid Raad voor de Kunst

1988 – 1991
Lid Booosting, platform voor koplopers in bouwinnovatie

1987 – 1994
Lid Schoonheidscommissie Haarlem (voorzitter vanaf 1992)

1986 – 1994
Lid van diverse selectiecommissies Bouwkunst van het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB)

1986 – 1990
Hoofd studierichting Architectuur, Academie van Bouwkunst Amsterdam

1986 – 1990
Lid werkgroep Bouwkunst van de Raad voor de Kunst

1985 – 2000
Docent Academie van Bouwkunst Amsterdam

1985
Lid van de Nederlandse delegatie CVSE internationale culturele samenwerking voor veiligheid in Boedapest

1984 – 1990
Directeur Asselbergs Architecten BNA Haarlem

1984 – 1987
Publicist voor Vrij Nederland en NRC Handelsblad en diverse tijdschriften voor architectuur en vormgeving

1984 – 1985
Medeoprichter Centrum voor Vormgeving Rotterdam

1983 – 1984
Medewerkend architect Hoogstad Weeber Schulze van Tilburg architecten BNA BNS Rotterdam

1982
Afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde van de TH Delft, studierichting architectuur

1981 – 1991
Bestuurslid Stichting Items en (hoofd-)redacteur Items, tijdschrift voor vormgeving

naar boven