Voetgangersentrees Singelgrachtgarage

[slideshow]
entreehuisje Nassaukade 760x700

interieur 760x700

artist impression herinrichting openbare ruimte Nassaukade bij S

snede entreehuisjes 760x700

vogelvlucht singelgracht 760x700

vogelvlucht steigerentrees 760x700
[/slideshow]

Participatie en samenwerking
Uitgangspunt voor de inpassing van deze entrees is een door de gemeente opgestelde ruimtelijke visie. Verder is een intensief participatietraject overeengekomen waarbij een groep omwonenden participeert bij de totstandkoming  van het ontwerp. De bouw van de nieuwe parkeervoorziening is niet onomstreden. Na een zorgvuldige bestudering van alle uitgangspunten zijn verschillende analyses door architect Thijs Asselbergs gemaakt en besproken met vertegenwoordigers namens de gemeente Amsterdam en omwonenden. Daarbij heeft Thijs Asselbergs zelf twee ontwerpers aan zijn team toegevoegd: architect Anne Snijders en industrieel ontwerper Arjan Karssen.

Inpassen in de buurt
Op basis van zorgvuldige analyse en naar aanleiding van verschillende bijeenkomsten met diverse belanghebbenden werd geconcludeerd dat de aanvankelijk zes à zeven huisjes die op de kades dienden te worden gebouwd deels anders konden worden ingepast.

Op initiatief van de bewoners is een ‘Parijs model’ (vergelijking met de open trappen naar de metro in de openbare ruimte) ingepast. Daarnaast is gekeken of kon worden volstaan met minder toegangen. Uiteindelijk is er voor gekozen totaal vijf toegangen te ontwerpen: drie open trappen en twee huisjes voorzien van een lift. Twee open ingangstrappen komen naast de Marnixkade en worden met een korte loopbrug in het water gebouwd tussen de steigers van de reeds bestaande jachthaven Staverno. De andere open trap is gepositioneerd op het kleine oude laadplatform aan de Nassaukade ter hoogte van de Hugo de Grootstraat. Daarnaast is voorzien in twee glazen huisjes met lift en trap. Deze transparante huisjes zijn aan weerszijde van de gracht gepositioneerd. Het ene huisje komt aan de Nassaukade zijde ter hoogte van het van Oldenbarnevelt plantsoen op het grote reeds bestaande laadplatform. Het huisje komt naast het Marnix bad een de Marnixkade zijde. Op deze manier zijn de twee huisjes met lift de verbindende schakel naar de wijk die daar achter ligt: richting Staatsliedenbuurt respectievelijk richting Jordaan.

Bomen handhaven
Een ander belangrijk punt van zorg waren de bestaande bomen. Mede door twee trappen in de Singelgracht te plaatsen en de overige trap en huisjes zo te positioneren konden alle bomen worden gehandhaafd. Alleen een kleine boom naast het Marnix bad dient te worden verplaatst om de bouw van dit huisje zorgvuldig te kunnen inpassen.

Vorm en materiaal
De twee glazen huisjes hebben de vorm van een traditionele glazen kas. Op een betonnen plint, die wordt voorzien van een stalen afwerking, zijn slanke stalen spanten aangebracht waarop gepotdekselde horizontale glazen stroken worden vastgezet. De toegangsdeur, die automatisch opengaat, is van staal met een herkenbare P in reliëf. De binnenverlichting is ingetogen en geeft wanneer het donker is een zachte uitstraling naar de openbare ruimte. De vorm van een kas is mede gekozen omdat het gebied ligt in de oorspronkelijke stadswal, daar waar de oude stad overging in land en natuur. Het driehoekige glazen silhouet is een metafoor voor een gebouwtje in een tuin.

Het ene huisje staat in de langs richting van het laadplatform op de Nassaukade uit de hartlijn van het plantsoen en voegt zich op deze wijze natuurlijk in de nieuwe wandelroute die ontstaat tussen de bestaande bomen van de Nassaukade. Het andere huisje staat loodrecht op de kade naast het Marnix bad.

De open trappen in het water zijn voorzien van een afgeronde hardstenen bovenrand en het deel dat in het water steekt wordt afgewerkt met robuuste basalt. Hierdoor heeft het een uitstraling die aansluit bij meer trappen en kades die veelvuldig in het Amsterdamse stadsbeeld voorkomen. De toegangsbruggetjes zijn van staal en minimaal gematerialiseerd. Onder aan de trap wordt een helder transparant glazen deur aangebracht waar licht achter schijnt opdat wanneer het donker is men elkaar goed kan zien. De open trap aan de overzijde op de Nassaukade is rondom afgewerkt met staal en heeft een slanke leuning als bovenbouw is daarmee zo terughoudend mogelijk in de openbare ruimte ingevoegd.