Veld 4 Zeeburgereiland

[slideshow]
vogelvlucht 2 760x700
zuiderzeeweg 1 760x700
Vanuit park_ 760x700
entree 4.1 760x700

[/slideshow]

Verschijningsvorm:

De randen langs de hoofdwegen
– De bebouwing vormt een wand langs de Zuiderzeeweg en heeft een minimale opening door middel van een gat in de wand naar het daarachter gelegen gebied.
– Deze wand is architectonisch geleed in grotere en kleinere segmenten, van ca. 40 meter. De wand is uitgewerkt volgens het principe van de meereiige twee- of drieling.
– Er is een structurele relatie tussen korrelgrootte, woningtypologie, ontsluitingstypologie en gevelbeeld. Woningen op de begane grond worden ontsloten vanaf de begane grond. De hoger gelegen woningen worden ontsloten middels een galerij aan het binnenhof die voorzien is van verspringingen waardoor een levendige, expressieve wand ontstaat.
– Alle woningen zijn voorzien van goed bezonde en verspringende ruime balkons en buitenruimte aan het binnenhof.
– De entrees onderscheiden zich door een grotere verdiepingshoogte en een grote open entree-pui en bevinden zich aan de hoofdontsluitingswegen en kennen een ingetogen allure, zijn geaccentueerd en beschut door teruglegging.

Het gevarieerd ensemble
– ‘Het gevarieerd ensemble’ geeft gestalte aan significante verschillen in hoogte en een aantrekkelijk, levendig maaiveld. De bebouwing wordt gekenmerkt door veel variatie.
– De begane grondverdieping aan de parkzijde is vanwege duurzaamheid en flexibiliteit 4,5 meter hoog.
– De bebouwing heeft levendige, expressieve gevels met goed bezonde en verspringende ruime balkons.
– De gebouwen hebben levendige plinten door bijvoorbeeld een woonkamer of eetkeuken aan de straat of galerij. Blok 4.2 is voorzien van een levendige begane grond door ruimte te bieden aan maatschappelijk onroerend goed. Het is een duurzaam, sociaal veilig gebied met woon en/of werkruimtes aan de straat.
– Incidenteel wordt afgeweken van de rooilijn. Hierdoor worden kleine overstekken, trappen en terug-liggende ingangen logisch onderdeel van het gebouwen complex.
– De balkons hebben een diepte van maximaal 2 meter.
– De gebouwen zijn alzijdig ontworpen.
– Het centrale open toegangshek bij het openbaar toegankelijk hek is mee-ontworpen en integraal, transparant onderdeel van het totale complex.
– Fiets-parkeren is op eigen terrein opgelost en geïntegreerd in de bebouwing.
– Collectief parkeren geschiedt op eigen terrein half verdiept en is integraal in het ontwerp meegenomen (architectonisch opgelost) en versterkt het gevarieerd ensemble. Het parkeerdek is voorzien van brede trappen waardoor de natuurlijke ventilatie op eenvoudige wijze zorgvuldig is geïntegreerd.

Materialisatie en kleurgebruik
Het leidend thema van het plan is eenheid in verscheidenheid. De materialisatie en het kleurgebruik smeden de verscheidenheid van de verschillende blok- en segmentuitwerkingen tot één geheel en ondersteunen daarmee de onderlinge samenhang.
De materialisatie bestaat uit “eerlijke”, duurzame materialen. Steenachtige materialen in lichtere tinten zetten de toon, het gebouw als geheel moet mooi verouderen.
Materiaaltoepassing en detaillering versterken het gebouwconcept.

 Overgang van privé naar openbaar terrein
De margestrook maakt deel uit van het ontwerp van het bouwblok. De margestrook is steenachtig waarbij de bestrating aansluit bij het bestratingsmateriaal in het trottoir.