Veld 4 Zeeburgereiland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het stedenbouwkundig frame van Zeeburgereiland in Amsterdam maakte Thijs Asselbergs architectuurcentrale het ontwerp voor Veld 4. Veld 4 heeft een programma van 120 woningen en een halfverdiepte parkeergarage. Dit programma wordt vormgegeven als een ensemble met een laag bouwblok met 59 appartementen over 6 lagen en een hoog bouwblok van 60 appartementen over 11 lagen. De strook is onderdeel van de randbebouwing langs de Zuiderzeeweg en de toren is gericht op het park. Tussen de blokken in is de parkeergarage gesitueerd, waarvan het dak een binnentuin wordt.

De randen langs de hoofdwegen

De bebouwing vormt een wand langs de Zuiderzeeweg en heeft een minimale opening door middel van een gat in de wand naar het daarachter gelegen gebied. Deze wand is architectonisch geleed in grotere en kleinere segmenten van ca. 40 meter. De wand is uitgewerkt volgens het principe van de meereiige twee- of drieling.

Er is een structurele relatie tussen de korrelgrootte, de woningtypologie, de ontsluitingstypologie en het gevelbeeld. De woningen op de begane grond worden ontsloten vanaf de begane grond. De hoger gelegen woningen worden ontsloten middels een galerij aan het binnenhof die voorzien is van verspringingen waarmee een levendige, expressieve wand ontstaat. Alle woningen zijn voorzien van goed bezonde en verspringende ruime balkons en buitenruimte aan het binnenhof. De entrees onderscheiden zich door een grotere verdiepingshoogte en een grote open entree-pui en bevinden zich aan de hoofdontsluitingswegen en hebben een ingetogen allure, zijn geaccentueerd en beschut door teruglegging.

Gevarieerd ensemble

Het ‘gevarieerd ensemble’ geeft gestalte aan significante verschillen in hoogte en een aantrekkelijk, levendig maaiveld. De bebouwing wordt gekenmerkt door veel variatie. De begane grondverdieping aan de parkzijde is vanwege duurzaamheid en flexibiliteit 4,5 meter hoog. De bebouwing heeft levendige, expressieve gevels met goed bezonde en verspringende ruime balkons.

De gebouwen hebben levendige plinten met bijvoorbeeld een woonkamer of eetkeuken aan de straat of galerij. Blok 4.2 is voorzien van een levendige begane grond en biedt ruimte aan maatschappelijk onroerend goed. Het is een duurzaam, sociaal-veilig gebied met woon en/of werkruimtes aan de straat. Incidenteel wordt afgeweken van de rooilijn. Hierdoor worden kleine overstekken, trappen en terugliggende ingangen logisch onderdeel van het gebouwencomplex. De gebouwen zijn alzijdig ontworpen. De balkons hebben een diepte van maximaal 2 meter. Het centrale open toegangshek bij het openbaar toegankelijk hek is mee-ontworpen en een integraal transparant onderdeel van het totale complex.

Fietsparkeren is op eigen terrein opgelost en geïntegreerd in de bebouwing. Collectief parkeren vindt plaats op eigen terrein, half verdiept en is integraal in het ontwerp meegenomen (architectonisch opgelost) en het versterkt het gevarieerd ensemble. Het parkeerdek is voorzien van brede trappen waardoor de natuurlijke ventilatie op eenvoudige wijze zorgvuldig is geïntegreerd.

Materialisatie en kleurgebruik

Het leidend thema van het plan is eenheid in verscheidenheid. De materialisatie en het kleurgebruik smeden de verscheidenheid van de verschillende blok- en segmentuitwerkingen tot één geheel en ondersteunen daarmee de onderlinge samenhang. De materialisatie bestaat uit eerlijke, duurzame materialen. Steenachtige materialen in lichtere tinten zetten de toon, het gebouw als geheel moet mooi verouderen. De materiaaltoepassing en detaillering versterken het gebouwconcept. De margestrook maakt deel uit van het ontwerp van het bouwblok. De margestrook is steenachtig en de bestrating sluit aan bij het bestratingsmateriaal in het trottoir.

Foto’s: Luuk Kramer