Missiehuis Driehuis

Het voormalige missiehuis en het bijbehorend terrein in Driehuis worden herontwikkeld tot een woongebied in een parkachtige setting. In de gerenoveerde monumenten en nieuwe gebouwen komen zeventig woningen. Thijs Asselbergs architectuurcentrale, Van Ommeren Architecten en VLUGP zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van Missiehuis Park.

Het oude missiehuis, oorspronkelijk ontworpen door architect F.C. de Beer (1873-1960), is in 1924 gebouwd als verblijf en seminarie voor priesters. Het hoofdgebouw, de kapel en het paviljoen worden herontwikkeld tot woongebouwen met 22 luxe koopappartementen en 23 sociale huurwoningen. De (gemeentelijke) monumenten worden geflankeerd door 35 nieuwe grondgebonden woningen.

 

Het terrein rond het missiehuis wordt voor het eerst openbaar toegankelijk en krijgt een parkachtige inrichting met groen en wandelpaden. De monumenten krijgen door deze opzet een nieuwe rol; van ruimtelijk en functioneel verbonden bouwdelen veranderen ze in vrij liggende objecten in het groen. Om dit te bereiken zijn de sacristie en de zuidvleugel afgebroken en wordt de kapel losgekoppeld van het missiehuis. De nieuwbouw krijgt een ontspannen verkaveling. De omgevingsvergunning voor het plan is inmiddels afgegeven. Naar verwachting wordt Missiehuis Park in 2024 opgeleverd.