Havenkade Nijmegen

Thijs Asselbergs architectuurcentrale heeft in samenwerking met VanOmmeren-architects het stedenbouwkundig plan van de Havenkade in Nijmegen ontworpen. In nauwe samenwerking met de Rotterdamse bureaus Jury! en Felixx Landschapsarchitecten en Planners ontwikkelden we ook de architectonische voorstellen voor deze nieuwe grote woonwijk aan het Nijmeegse havenfront.

De Havenkade maakt deel uit van een grotere revitalisering van het Waalfront in het bestaande Dijkkwartier. De Havenkade bestaat uit meer dan 325 woningen van verschillende grootte en typologieën, met geïntegreerde voorzieningen voor auto’s en fietsen. Uniek is dat bijna twee derde van het aantal woningen in de sociale huursector is gerealiseerd. Kenmerkend is de 22 verdiepingen tellende toren op de Havendijk.

Havenkade biedt een grote variëteit in woningtypologieën en -groottes voor verschillende doelgroepen. Met gestandaardiseerde bouw op maat en modulair bouwen geven Thijs Asselbergs architectuurcentrale en Van Ommeren Architecten invulling aan de grote vraag naar meer betaalbare woningen.

Het project is een opdracht van BPD en woningcorporaties Talis en Portaal en is uitgevoerd door KlokGroep in samenwerking met Trebbe. De bouw is in 2023 voltooid.