aE Journal nr. 1

aE Journal is een wetenschappelijke uitgave van de vakgroep Architectural Engineering aan de Technische Universiteit Delft. aE Journal geeft inzicht in de masteropleiding en toont recent werk van studenten van de Architectural Engineering studio, onder leiding van hoogleraar Thijs Asselbergs. Alle edities van aE Journal zijn gratis te downloaden op de website books.bk.tudelft.nl.