Gartenstadt Krefeld

[slideshow]

8451+8452 Gesamtdarstellung 760x700
15105-46 760x700
15105-08 760x700
15105-48 760x700
15105-60 760x700
15105-71 760x700
Impressie_001-03v2 copy 760x700
Impressie_001-04v2 copy 760x700
[/slideshow]

Inmiddels is Gartenstadt Krefeld ruim vijftig jaar oud. De naoorlogse wijk kent een grote vergrijzing en de jongere bevolking trekt weg. Om deze leegloop tegen te gaan en de wijk een positieve stimulans te geven, wil de Wohnstätte Krefeld 240 woningen hervormen. Het uitgangspunt is het handhaven van de bestaande blokken. De architectonische identiteit wordt versterkt door een herinterpretatie (re-design) van de principes van het Nieuwe Bouwen waardoor de woningen een nieuwe uitstraling krijgen die past in de tijdsgeest van de eenentwintigste eeuw. Binnen de bestaande structuur worden optimale nieuwe woningen ontworpen. In het functionele ontwerp staan gebruiksgemak en efficiënt energieverbruik centraal.

Door middel van een goede differentiatie van woningtypes wordt de wijk aantrekkelijk voor bewoners met uiteenlopende gebruikswensen. De types zorgen tevens voor een gevarieerd gevelbeeld. In de openbare ruimte worden de bestaande open en groene kwaliteiten van Gartenstadt in acht genomen, en een deel van het openbare groen geprivatiseerd. Het ontwerp voor de nieuwe identiteit van Neu Gartenstadt maakt gebruik van een toolbox waaruit verschillende ontwerpmiddelen gecombineerd kunnen worden.