Disclaimer

Thijs Asselbergs architectuurcentrale verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie dient de ontvanger de informatie te controleren op bestandsgegevens en virussen. Thijs Asselbergs architectuurcentrale draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen.

De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

Het auteursrecht berust bij Thijs Asselbergs architectuurcentrale.