Het voormalige missiehuis en het bijbehorend terrein in Driehuis worden herontwikkeld tot een woongebied in een parkachtige setting. In de gerenoveerde monumenten en nieuwe gebouwen komen zeventig woningen. Van Ommeren Architecten, Thijs Asselbergs architectuurcentrale en VLUGP zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van Missiehuis Park.

Het oude missiehuis, oorspronkelijk ontworpen door architect F.C. de Beer (1873-1960), is in 1924 gebouwd als verblijf en seminarie voor priesters. Het hoofdgebouw, de kapel en het paviljoen worden herontwikkeld tot woongebouwen met 22 luxe koopappartementen en 23 sociale huurwoningen. De (gemeentelijke) monumenten worden geflankeerd door 35 nieuwe grondgebonden woningen.

Het terrein rond het missiehuis wordt voor het eerst openbaar toegankelijk en krijgt een parkachtige inrichting met groen en wandelpaden. De monumenten krijgen door deze opzet een nieuwe rol; van ruimtelijk en functioneel verbonden bouwdelen veranderen ze in vrij liggende objecten in het groen. Om dit te bereiken zijn de sacristie en de zuidvleugel afgebroken en wordt de kapel losgekoppeld van het missiehuis. De nieuwbouw krijgt een ontspannen verkaveling.

Respect voor de monumentale basis
Bij de transformatie en renovatie van de monumenten wordt de bestaande architectuur zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. Nieuwe bouwkundige toevoegingen worden met respect voor de monumentale basis uitgevoerd. Zo worden veelal droge bouwmethodes gebruikt en worden nieuwe balkons met ranke kolommen voor de bestaande gebouwschil geplaatst.

De zuidvleugel van het missiehuis wordt gesloopt, ten faveure van een vrij liggend, drie verdiepingen tellend appartementengebouw dat volgens de architecten beter aansluit op de nieuwe maat en schaal van het Missiehuis Park. De architectuur van deze nieuwe zuidvleugel sluit op hedendaagse wijze aan op de rijke metselwerkdetaillering van het missiehuis.

In de kapel en het paviljoen zitten de meest bijzondere woningen van het Missiehuispark. De architectonische rijkdom van deze monumenten vormt de basis van uniek vormgegeven woningen met royale plattegronden. “Indrukwekkende puien, gewelven en metselwerk details krijgen in de nieuwe woonfunctie betekenis dankzij vides en zichtlijnen. Wanneer monumentale onderdelen, zoals het imposante wandreliëf het toekomstig comfort of gebruik in de weg staan, worden deze op zorgvuldige wijze ‘ingepakt’ en behouden voor een volgende generatie.”

Nieuwbouw
De nieuwbouw wordt uitgevoerd in metselwerk en is voorzien van een steil dak met platte nok voor de plaatsing van zonnecellen. Houten details en zinken dakkapellen moeten zorgen voor een hedendaagse aansluiting met het dorpse karakter van Driehuis. De hoekwoningen worden verbijzonderd door een opgetrokken gevel met expressieve metselwerk details en een plat dak.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd in baksteen met een kleur en toon die aansluit bij zowel de monumentale oudbouw als de nieuwbouw van de naastgelegen nieuwbouw van Nieuw-Velserduin, aldus de architectenbureaus.

In het binnengebied komen brede, verharde achterpaden, nauwkeurig ontworpen bergingen, gedetailleerde stalen hekwerken en veel groen. De woningen zijn zowel stedenbouwkundig als architectonisch ontworpen met twee ‘voorkanten’. Naast de formelere voorkant aan de groene zoom, heeft elke woning een informelere voorkant aan het binnengebied. Dit biedt veelzijdige gebruiksmogelijkheden voor de woningen, verklaren de architecten.

2024
De omgevingsvergunning voor het plan is inmiddels afgegeven. Naar verwachting wordt Missiehuis Park in 2024 opgeleverd.


Dit artikel werd op 23 november 2022 gepubliceerd op Architectenweb.