wooncomplex Cort Heyligerskazerne

[slideshow]

124_2472 760x700
124_2478 760x700
124_2485 760x700
124_2465 760x700
124_2488 760x700

[/slideshow]

Het thema van de heidevelden wordt letterlijk in het plangebied opgenomen door in het middengebied grote heidevlekken te maken. Hierin staan de pilotis gebouwen op hoge ranke kolommen die zo de doorzichten waarborgen op de eerste 6 meter. De overige bebouwing bevindt zich in de hoeken aan de randen van het plangebied. Naast de bestaande kazernegebouwen in de zuidoosthoek die behouden blijven en een woon- en horeca-functie krijgen komen in de overige hoeken patiowoningen en vrijstaande villa’s.
Iedere hoek, of beter gezegd ieder deelgebied is uitgewerkt door een architect. Daarbij zijn de pilotis aansluitend op het betreffende deelgebied ook door dezelfde architect uitgewerkt zodat binnen het deelgebied een eenheid ontstaat en een eenduidige uitwerking gegarandeerd wordt van de ensembles (patio, villa en pilotis). Een groene haag zoomt als het ware de bebouwing af en de bomen worden in ieder deelgebied opgenomen in de patiostructuur.

Door iedere architect is een deelplan van patio’s, villa’s en pilotis ontworpen waarbij in de uitwerking een zelfde hoge ambitie is nagestreefd.
Het deelplan van de Architectuurcentrale kenmerkt zich door contrasten in materialisering. Die echter wel een eenheid vormen. Deze contrasten bestaan in hoofdzaak uit het gebruik van steen in aarde tinten en geëmailleerd glas in diverse groentinten. Het geëmailleerd glas in diverse tinten is de hoofdmaterialisering van de pilotis gebouwen.

Patio woningen
Het ‘patio woningen deel’ wordt omzoomd door een 4 meter hoge plint uitgevoerd in ruwe grote blokken (natuur) steen in aarde tinten. De plint versterkt het introverte karakter van deze specifieke typologie. In deze plint worden sparingen gemaakt t.b.v. woningentrees, glasopeningen en parkeren op eigen terrein.
De ‘patiogevels’ worden uitgevoerd in wit stucwerk dan wel in wit gekeimd metselwerk.
Hierdoor ontstaat er een andere sfeer in de patio’s achter de plint. Een 6-tal verschillende types zorgen voor een afwisselend straatbeeld en diverse binnengebieden. De aanwezige bomenrij in het deelgebied ‘marcheert’ als het ware dwars door de structuur heen. Hier zijn dan ook een tweetal specifieke woningen voor ontworpen die qua opzet wel een geheel vormen met de overige structuur.
Op de verdieping van iedere patio bevindt zich een volume dat toegang geeft tot de dakterrassen die deels achter de 4 meter hoge gevels schuilgaan.
Deze dakvolumes worden bekleed met geëmailleerd glas panelen in groene toon. De dakterrassen worden voorzien van houten vlonderdelen. De dakvlakken worden voorzien van sedumbeplanting.
De in de bergingen ( losstaand of opgenomen in de volumes) worden bekleed met houten delen. Deze houten delen komen ook af en toe terug in de puien in de plint.
De patiowoningen worden aan de noordrand (van Heelulaan) begrensd door een rij van twee woningtypen die afwisselend twee of drie bouwlagen hoog zijn. Ook hier loopt de 4 meter hoge plint door onderbroken door de woningentrees. Zo vormen ze een hechte eenheid met de patio’s. De verdiepingen worden weer uitgevoerd in geemailleerde glaspanelen.

Pilotis
Er zijn een tweetal typen pilotis gebouwen. Een dikke (vierkant) en de dunne (langwerpig). Parkeren gebeurt onder de gebouwen opgenomen in het glooiende heideveld. Alle woningen kennen een zuidoriëntatie en zijn voorzien van grote terrassen. Een kolommen structuur zorgt ervoor dat de hoofd indeling van de plattegronden kan worden aangepast.
De gevels van de twee pilotis worden helemaal uitgevoerd in glas. Dit varieert van helder glas tot geëmailleerd glas in verschillende groentonen tot helder spiegelglas dat de lucht en de bomen in de gevel weerspiegelt. De voor de zuidwest gevel schuivende panelen worden uitgevoerd in brute groen hardglazen panelen die in horizontale stalen frames schuiven.
Zo zorgen ze voor schaduw op de buitenruimtes of de ruimtes erachter gelegen. De onderzijde van de balkons worden wit geschilderd hierdoor lopen de plafonds van binnen naar buiten door en vervaagt de overgang van binnen naar buiten. De onderzijde van de pilotis wordt afgewerkt met diverse tonen gematteerd glas waarachter verlichting wordt aangebracht. Ook worden er spiegels in opgenomen die de heide weerspiegelen waarover men als voetganger via een pad het pilotis gebouw benaderd.