Woningbouw Aakstraat

[slideshow]
09465-05 760x700
09400-38 760x700
09400-39 760x700
09400-60 760x700
09465-14 760x700
[/slideshow]

Thijs Asselbergs heeft voor de eerste stempel 105 grondgebonden eengezinswoningen ontworpen, waarvan 39 koop- en 66 huurwoningen. Ook zijn er 32 Wonen In Beschermde Omgeving (WIBO) appartementen en een WIBO-ontmoetingsruimte, 8 huurappartementen en 1 casco bedrijfsruimte opgenomen. Stedenbouwkundig is er aangesloten op de huidige structuur, echter wel met een nieuwe woningtypologie en verkavelingstructuur.

Op de hoek van de Statenjachtlaan is een appartementenblok met negen bouwlagen gerealiseerd. Enerzijds om de hoek binnen het plan te accentueren en anderzijds past het in het ritme van bestaande en nieuwe hoogbouw aan beide zijden van de Statenjachtlaan. Aansluitend is het blok aan de Banne Buikslootlaan beëindigd met een vier bouwlagen hoog appartementenblok. Haaks op dit blok is een langwerpig carré-vormig woningbouwblok gerealiseerd met aan ze zuidzijde een openbare groenstrook. De aan de buitenzijde gelegen grondgebonden woningen met tuin en berging hebben allen een lessenaarsdak dat vier bouwlagen telt aan de buitenzijde en drie aan de binnenzijde. Via de Dekschuitstraat zijn twee bouwblokken ontsloten. Tussen de bouwblokken ligt centraal een groenzone met speelplaats. De bouwblokken bestaan uit grondgebonden woningen die om de centraal gelegen parkeerplaatsen zijn gesitueerd.

Het gehele plan is aan de buitenzijde voorzien van een uniforme schil; een horizontale plint van planken in verschillende tonen en betonkaders waarin de keuken is geplaatst. Zelfs bij de hoekwoningen loopt deze schil onveranderd door. Deze hebben weliswaar een kleine tuin aan de achterzijde maar daarbij een riant dakterras. Achter de schil is een divers woonprogramma opgenomen. Om sociale interactie te bevorderen hebben de woningen aan de openbare groenstrook een betonnen bank aan de voorgevel. Ook de centrale speelplaats en het vele groen in de wijk dragen hieraan bij.