verpleeghuis en short-stay-hotel Zonnehuis Langerhuize

[slideshow]

12064-37 760x700
12064-14 760x700
11076-08 760x700
11076-14 760x700
11130-07 760x700
11439-017 760x700
11439-28 HR 760x700
11076-33 760x700
[/slideshow]

De ontwerpopgave behelst zowel een stedenbouwkundige, als architectonische inpassing ter vernieuwing van de Langerhuizelokatie Zonnehuis te Amstelveen. Deze inpassing geschiedt, opdat de huidige bebouwing en bewoners op hun plek kunnen blijven. In een latere fasering verhuist de oud-bouw naar de nieuwe accommodatie, om plaats te maken voor nieuwe ontwikkeling.

De vernieuwing van het huidige Zonnehuis aan de Laan Van de Helende Meesters omvat een ensemble van verschillende gebouwen die elkaar zowel functioneel als ruimtelijk nodig hebben en beïnvloeden. Functioneel, omdat verschillende ondersteunende zorgfuncties in verschillende gebouwen zijn ondergebracht; en ruimtelijk, omdat door de stedenbouwkundige maat en schaal verschillende ruimtelijke typen ontstaan, zoals losse appartementengebouwen langs de hoofdas (de Groenelaan), een omsloten binnentuin aan de binnenzijde, een groene esplanade naar het water (de Laan Van de Helende Meesters) en een buurtweg (de nieuwe weg aan de noordzijde langs de singel waar de eveneens te vernieuwen (woon-)locaties langs de Ouderkerkerlaan door worden ontsloten). Deze nieuwe maat en schaal is een goede introductie voor de nog verder door te voeren vernieuwing aan de westzijde (de kant van onder meer de Beneluxbaan).

Bewust is gekozen voor losse gebouwen, elk met een eigen hoogte en een eigen architectonische doorwerking. En toch vormen ze een eenheid door hun diversiteit: geen grootschalige instelling maar losse appartementachtige gebouwen met elk een deel van de gezamenlijke voorzieningen op de begane grond en soms eerste bouwlaag. Je loopt als het ware over een campus of een stukje stad met de schaal van het begin twintigste-eeuwse Plan Zuid van Berlage.

De hoofdontsluiting van de nieuwe invulling vindt plaats aan de noordzijde als ventweg van de Groenelaan. De bevoorrading kan plaatsvinden middels informele hoven aan de noord- en zuidzijde. De gebouwen van Beth Shalom en het ‘short-stay’ gebouw van het Zonnehuis richten zich naar de straat en hebben hun entrees in de centrale oost-west-as tussen de afzonderlijke blokken. Daarachter ligt een besloten binnen(tuin)gebied voor gemeenschappelijk gebruik.

Gebouw A vormt de hoekpost van het Zonnehuisterrein, waarbij tussen gebouw A en Beth Shalom een transparante entree is geplaatst. De bakstenen gevel oogt solide, als hoeksteen en kent derhalve nuancering, door het toevoegen van lichte horizontale, gepotdekselde delen. Gebouw A telt maar liefst 94 zit- en- slaapkamers die bestemd zijn voor kort verblijf (short-stay) en kortdurende zorg. Op de begane grond vindt men naast kantoor- en behandelruimtes ook een theaterruimte. Het grand café-restaurant betreedt als ellipsvormig object de binnentuin. Het gemeenschappelijke, alsmede het facilitaire  deel voor de rest van het Zonnehuisterrein is hiermee duidelijk vormgegeven.

Gebouw B ligt meer zuidelijk langs de groene esplanade (de Laan Van de Helende Meesters) en is het derde woonblok. Dit blok is noord-zuid georiënteerd met smalle kopgevels, zodat het totale gebouw zich elegant in de situatie voegt. Licht en lucht kunnen er relatief eenvoudig hun weg vinden. De zijgevels ogen licht en transparant met een bakstenen omlijsting. De geleding is horizontaal met lange gevelbanden en gepotdekselde delen, als wel verticaal (raamkozijnen). De oostgevel kent een ronde uitbouw, waarmee deze een grotere leef- en buitenruimte kan behuizen. Ook ontstaat er een dialoog met de ellipsvormige buurman van de overkant; het restaurant van gebouw A. Gebouw B telt naast kantoorruimtes, flex-werkplekken en 65 zit- en- slaapkamers.