verpleeghuis Beth Shalom

[slideshow]

11076-01 760x700
11076-36 760x700
11076-22 760x700

[/slideshow]

Het Zonnehuis Amstelveen richt zich op de ouderenzorg en is voorzien van alle faciliteiten voor intensieve zorg. De voormalige huisvesting met o.a. verpleeghuis staat in de wijk Langerhuize, nabij het centrum van Amstelveen. De oude accommodatie dateert uit de jaren ’70, voldeed niet langer aan de eisen van de tijd en is onlangs in fases gesloopt. Architectuurcentrale Thijs Asselbergs tekende in opdracht van de Zonnehuisgroep Amstelland het ontwerp voor de nieuwbouw.

De ontwerpopgave behelst zowel een stedenbouwkundige, als architectonische inpassing ter vernieuwing van de Langerhuizelokatie Zonnehuis te Amstelveen.
Deze inpassing geschiedt, opdat de huidige bebouwing en bewoners op hun plek kunnen blijven. In een latere fasering verhuist de oud-bouw naar de nieuwe accommodatie, om plaats te maken voor nieuwe ontwikkeling.

De vernieuwing van het huidige Zonnehuis aan de Laan Van de Helende Meesters omvat een ensemble van verschillende gebouwen die elkaar zowel functioneel als ruimtelijk nodig hebben en beïnvloeden. Functioneel, omdat verschillende ondersteunende zorgfuncties in verschillende gebouwen zijn ondergebracht; en ruimtelijk, omdat door de stedenbouwkundige maat en schaal verschillende ruimtelijke typen ontstaan, zoals losse appartementengebouwen langs de hoofdas (de Groenelaan), een omsloten binnentuin aan de binnenzijde, een groene esplanade naar het water (de Laan Van de Helende Meesters) en een buurtweg (de nieuwe weg aan de noordzijde langs de singel waar de eveneens te vernieuwen (woon-)locaties langs de Ouderkerkerlaan door worden ontsloten).
Deze nieuwe maat en schaal is een goede introductie voor de nog verder door te voeren vernieuwing aan de westzijde (de kant van onder meer de Beneluxbaan).

Bewust is gekozen voor losse gebouwen, elk met een eigen hoogte en een eigen architectonische doorwerking. En toch vormen ze een eenheid door hun diversiteit: geen grootschalige instelling maar losse appartementachtige gebouwen met elk een deel van de gezamenlijke voorzieningen op de begane grond en soms eerste bouwlaag. Je loopt als het ware over een campus of een stukje stad met de schaal van het begintwintigste eeuwse Plan Zuid van Berlage.
De hoofdontsluiting van de nieuwe invulling vindt plaats aan de noordzijde als ventweg van de Groenelaan. De bevoorrading kan plaatsvinden middels informele hoven aan de noord- en zuidzijde. De gebouwen van Beth Shalom en het “short-stay” gebouw van het Zonnehuis richten zich naar de straat en hebben hun entrees in de centrale oost-west-as tussen de afzonderlijke blokken. Daarachter ligt een besloten binnen(tuin)gebied voor gemeenschappelijk gebruik.

Het Beth Shalom gebouw kent aan de tuinzijde een trapsgewijze opbouw waardoor elke verdieping zijn eigen ruime dakterras kent met zicht op het groen.
De gevel wordt gekenmerkt door een bakstenen invulling, onderbroken door horizontale belijning. Continu doorlopende betonbanden en gepotdekselde delen geven extra horizontale accenten. Het nieuwe verpleeghuis van Beth Salom telt 72 kamers, met een synagoge en tal van extra faciliteiten zoals kantoor- en
gemeenschapsruimtes, grootkeuken en slaapvertrekken voor logés uit het buitenland.