Op woensdag 13 december geeft Thijs Asselbergs een masterclass in een serie van ‘drie masterclasses door Nederlandse toparchitecten’, georganiseerd door ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Al meer dan vier decennia draagt Thijs Asselbergs (1956) actief bij aan het verbeteren van de wereld met architectuur. Hij doet dat zowel als architect, docent, hoogleraar en in diverse bestuurs- en adviesfuncties voor verschillende (openbare) organisaties en stichtingen. Telkens kiest hij ervoor om de kant van jong talent op te gaan. Zijn inzet is een voortdurende zoektocht naar innovatieve mogelijkheden die zowel de architectuur als de samenleving kunnen bevorderen.

Thijs Asselbergs studeerde af aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In 1985 richtte hij in Haarlem zijn eigen bureau op. In deze stad werd hij begin jaren ’90 stadsarchitect. Hij realiseerde onder meer wooncomplexen in Den Haag, Nijmegen, Amsterdam en Zandvoort en prijswinnende projecten als ‘Ruimte voor de Waal’ in Nijmegen. In Haarlem is hij onder meer bekend door zijn ontwerp van de zogenoemde ‘Verfrollerbrug’ en woontoren Mariastichting. Asselbergs bekleedt diverse adviseurs- en bestuursfuncties en voorzitterschappen van bekende Nederlandse architectuurprijzen. Van 2008 tot zomer 2023 was hij hoogleraar Architectural Engineering aan de TU Delft. Bij zijn afscheid publiceerde hij het boek Over de nieuwe architect (NAi010).

Asselbergs heeft filmmaker en projectontwikkelaar Karin Kuipers uitgenodigd om het voorprogramma in PHIL als jong talent te verzorgen. Haar benadering is gericht op het bijdragen aan groenere en betere leefomgevingen, en ze zal de door Circlewood ontwikkelde houtkernmethode presenteren. Deze methode stelt architecten in staat om binnen vastgestelde kaders vrije en demonteerbare structuren te ontwerpen.

Na haar presentatie zal Asselbergs Kuipers’ verhaal in de context plaatsen van zijn eigen praktijk en de hedendaagse bouwopgave. Hierbij zal hij zijn leermeesters, ‘de nieuwe architect’, en een generatie talentvolle ontwerpende onderzoekers en opdrachtgevers introduceren.

De masterclass vindt plaats op woensdag 13 december in de Kleine Zaal van PHIL, Lange Begijnestraat 11 in Haarlem, aanvang: 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via de website van PHIL.