Thijs Asselbergs bestuurslid Architectuur Lokaal

Thijs Asselbergs bestuurslid Architectuur Lokaal

portretOp 1 mei is Thijs Asselbergs toegetreden tot het bestuur van de stichting Architectuur Lokaal. Asselbergs is directeur/eigenaar van Thijs Asselbergs architectuurcentrale in Amsterdam en hoogleraar aan de leerstoel Architectural Engineering + Technology aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hier werkt hij onder meer aan het Concept House Prototype-onderzoeksprogramma voor energieproducerende gestapelde woningbouw. Hij is tevens vicevoorzitter van stichting PEP Professional Experience Program. Hij was voorzitter van Archiprix en stadsarchitect van de gemeente Haarlem. Via zijn initiatief De stekker in Haarlem (i.s.m. Arjan Karssen en Marnix Tavenier) streeft hij naar bevordering van een ruimtelijke visie op deze stad.

Met de benoeming van Thijs Asselbergs is het bestuur van Architectuur Lokaal sinds het statutair aftreden van Thérèse van Schie eind vorig jaar, weer op volle sterkte. De andere bestuursleden zijn Felix Rottenberg (voorzitter), Yves de Boer, Isabelle Diks, Monika Chao, Charlotte ten Dijke en Maarten van Hezik.

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale