StadsLAB voor de Stent in Oost

StadsLAB voor de Stent in Oost

New-Header-Image-Atelier-Oostwaarts
Het oostelijke deel van Haarlem vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het oude centrum en Metropoolregio Amsterdam, het gebied wordt gekenmerkt door een onlogische wegenstructuur en een spoorlijn die het gebied doorsnijdt. Hierdoor is een gefragmenteerde openbare ruimte ontstaan met een gebrek aan kwaliteit en identiteit.

Door de jaren heen zijn er talloze ambitieuze plannen ontwikkeld die daar verandering in hadden moeten brengen, maar door een tekort aan financiële middelen en durf zijn deze tot op heden helaas niet gerealiseerd.

In 2015 is Atelier Oostwaarts opgericht, een collectief van ontwerpers, met als doel de beweging weer in gang te zetten; ambitieuze plannen uitvoerbaar maken door draagvlak en daadkracht te creëren en combineren. In het atelier gaan we op zoek naar verbanden binnen het gebied; wie kan met wie programma maken, samenwerken, een gebied maken dat gedragen wordt door betrokkenen uit de buurt, de overheid en de ondernemers?

We constateren nu een momentum; marktconsultaties geïnitieerd door de gemeente, bottom-­up initiatieven door burgers en bedrijven, leegstaande kantoren en braakliggende gebieden die vragen om invulling. Atelier Oostwaarts wil die energie en initiatieven benutten door te inventariseren, combineren en manifesteren. We willen chirurgisch verbindingen leggen en sleutelen aan de zwakste en meest cruciale schakel. Een kleine handeling kan een grote beweging in gang te zetten die leidt tot goede verbindingen, bruikbare openbare ruimten en duurzame stedenbouw, dat is wat Oost verdient. Niet langer pas op de plaats, maar Oostwaarts!

Atelier Oostwaarts is een initiatief van Thijs Asselbergs, Arjan Karssen, Anniek Roosenschoon en Annebregje Snijders.

www.atelieroostwaarts.nl 

logo-atelier-oostwaarts-web

Gerelateerd
Nieuw stadslab wil vaart maken in Haarlem-Oost
(Haarlems Dagblad)

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale