De Stekker in OV + OR!

De Stekker in OV + OR!

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe ‘Stekker in Haarlem’. Het busvervoer door de binnenstad barst letterlijk uit zijn voegen. Voetgangers, fietsers, profielen, pleinen, bomen – alles moet wijken voor de schaalvergroting van het busvervoer door de binnenstad. 

Oplossingsrichtingen worden getoond. De sinds 2006 door de Stekker geagendeerde Oostpoort van Haarlem dient een sterk OV-knooppunt te worden. Daarnaast kan aan de zuidzijde OV-knooppunt Buitenrust worden gerealiseerd. Versterk de gebruikswaarde, toekomstwaarde en kwaliteit van onze openbare ruimten (OR).

Leefbaar en bereikbaar
Stimuleer gemengde functies in onze drukbezette en groeiende stad. Zo maken we Haarlem leefbaar en bereikbaar! Een duurzame stad om te wonen, te winkelen, te werken, te genieten van cultuur én om adem te halen.

Tijdstip en locatie
Dinsdag 27 november, start 17:00 uur (inloop 16:30 uur, eindtijd 19:00 uur), ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 te Haarlem. Borrel na afloop. Vrij toegankelijk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd.

De Stekker in OV + OR! is een initiatief van Thijs Asselbergs en Arjan Karssen, in samenwerking met actieplatform Bus-kruit.

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale