Afscheid van ‘architect des vaderlands’ Jo Coenen op 23 januari

Afscheid van ‘architect des vaderlands’ Jo Coenen op 23 januari
Afscheidsrede emeritus hoogleraar Jo Coenen op 23 januari 2015

Foto: Freekje Groenemans

Op vrijdag 23 januari nam Jo Coenen afscheid als hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Collega-hoogleraar Thijs Asselbergs bracht bij deze gelegenheid een groet aan de ‘architect des vaderlands’ en bondgenoot in de zaak van de beroepservaring, thans het Professional Experience Program.

‘Niemand in ons land vecht zo hard voor de goede positie van de architect als Jo Coenen,’ zegt Thijs Asselbergs. ‘Jong en oud profiteert van zijn niet-aflatende inzet om netwerken te bouwen, stichtingen op te richten of zelf stelling te nemen binnen de eigen ontwerpwereld.’ Ze leerden elkaar kennen toen Coenen als Rijksbouwmeester een plan uitrolde om jonge mensen het beroep te laten ervaren. ‘Het is de kern van het ambacht dat we met vele bloedverwanten delen: ervaring opdoen en zorgdragen dat je weet hoe je iets goeds in de praktijk kunt realiseren. Daartoe bouwde Jo Coenen een eigen netwerk en zorgde ervoor dat sleutelfiguren zich voor de zaak van de “beroepservaring” inzetten. Inmiddels is dit uitgegroeid tot het Professional Experience Program (PEP). Jo Coenen stond tevens aan de wieg van de Wet op de architectentitel.’

Architect des vaderlands
Asselbergs en Coenen werkten in de afgelopen jaren intensief samen aan het megaproject Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht. ‘Jo Coenen is een masterbuilder. Hij is één van de uitvinders van hoe te werken door alle schalen heen. Tegelijkertijd wees hij de faculteit Bouwkunde terecht op het feit dat de universitaire omgeving niet enkel een wetenschappelijk karakter heeft, maar ook dient op te leiden tot het beroep van architect. Jo Coenen kan met recht “architect des vaderlands” worden genoemd. Het zou daarom goed zijn als ondanks zijn afscheidsceremonie zijn geest aan de faculteit verbonden blijft.’

Lees hier het dankwoord.

Gerelateerd nieuws
Nieuwjaarsdebat over De Nieuwe Architect
Het DNA van de nieuwe architect

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale