• CMYK_persp-onder-nacht 760x677
  • def_CMYK_aanzichtNIEUW 760x677
  • situ 760x677
  • straatpersp01 760x677
  • straatpersp02 760x677
  • vv-model 760x677
  • 300_schetsTA 760x677

Om de doorvaart van de schepen te waarborgen, wordt één van de pijlers vervangen door een tui-constructie: het wegdek hangt aan kabels aan een honderd meter hoge dubbele pyloon die wordt gestut door de overgebleven pijlers. De oorspronkelijke staalconstructie wordt in ere gehouden. Het stalen vakwerk van de oude klinknagelbrug wordt behouden. Het ritme van de brug, met 8 elementen boven de uiterwaarden en drie boven het water, blijft intact doordat de kabels aan het korte deel een contra gewicht vormen voor die aan het langere deel. De brug is daardoor asymmetrisch en wordt een modern icoon dat al van veraf als baken afsteekt aan de horizon. Tegelijkertijd wordt met dit project een stuk indrukwekkend historisch erfgoed behouden.

De brug voorziet in twee rijstroken voor het autoverkeer en een aparte rijstrook voor het openbaar vervoer. Aan de zijkant van de brug is voldoende ruimte voor fiets-en voetgangersverkeer. Hergebruik levert in vergelijking met de aanleg van een gehele nieuwe brug een besparing op van minstens 20 miljoen euro volgens Heijmans. En de bouwtijd kan mogelijk met een jaar bekort worden.

Data

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale