Thijs Asselbergs

Thijs Asselbergs

Architectuur is een culturele daad Architectuur is een culturele daad. De kwaliteit van de architectuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving. In een complexer en onzekerder wordende wereld kan de architectuur bijdragen aan een maatschappij die zich weet aan te passen aan de noden van de tijd. Zoveel vraagstukken snakken naar een oplossing. Het […]

Interview: ‘De woningmarkt zal door de corona-crisis snel veranderen’

Interview: ‘De woningmarkt zal door de corona-crisis snel veranderen’

Architect Thijs Asselbergs ontwerpt vooral woningbouw voor corporaties en de middendure huur, van oudsher een belangrijke onderdeel van iedere portefeuille. Hoe ziet Asselbergs de woningmarkt zich ontwikkelen?

Interview: ‘Wij zijn nieuwe systemen aan het bouwen’

Interview: ‘Wij zijn nieuwe systemen aan het bouwen’

Als iemand een culturele impuls kan geven aan de ‘grote verbouwing’, dan is het de architect. Het is zijn stiel om meerwaarde te creëren, om te zorgen dat naast de technische en financiële eisen die gesteld worden aan de transities op gebied van energie, klimaat, waterhuishouding, verstedelijking, ook de ruimtelijke kwaliteit gestimuleerd wordt. ‘Maar als […]

Interview: ‘Niet meer slopen of bouwen, maar kijken wat we hebben’

Interview: ‘Niet meer slopen of bouwen, maar kijken wat we hebben’

Thijs Asselbergs werd op 24 november 2018 geïnterviewd door Jort Kelder in het programma dr Kelder en Co op Radio 1. Thijs Asselbergs, hoogleraar architectural engineering aan de TU Delft, vindt dat we niet méér moeten bouwen, maar vooral moeten kijken naar wat we al hebben.

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale