Thijs Asselbergs voorziet dat door verschillende maatschappelijke invloeden er nieuwe processen van ontwerpen en bouwen zullen gaan ontstaan, dat de aanpasbaarheid van woningen een groot goed gaat worden en dat de woningbouw zeer onder invloed komt te staan van energiezuiniger maken, niet alleen in de nieuwbouw maar ook in de bestaande woningvoorraad. Het essay ‘De nieuwe woningbouwopgave’ is gepubliceerd in het jubileumboek Glimpses of the future (2013) van Booosting t.g.v. hun 25-jarig bestaan.

→ Download het essay

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale