Samen met 3DMZ (3D Makers Zone Metropoolregio Amsterdam) en een groot aantal partners heeft Thijs Asselbergs architectuurcentrale een uniek nieuw Nederlands platform voor bouwinnovatie gelanceerd: het BouwLab R&Do.

De komende jaren wordt door het BouwLab samen met ontwerpers, ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven, kennisinstellingen en overheden gewerkt aan innovatievoorstellen voor de bouw.

Voorafgaand aan de officiële start op 30 oktober 2019 organiseerde de 3D Makers Zone in samenwerking met Platform Booosting een dagprogramma over de rol die technologie kan spelen in de opgaven waar de bouwsector voor staat, en in dit geval met name richting de realisatie van een groot aantal sociale huurwoningen in 2030. Met architecten, designers, engineers, tech-startups en studenten is van gedachten gewisseld over de impact van innovaties en de mogelijkheden die dit biedt om nieuwe, meer slimme en duurzame bouwoplossingen te ontwikkelen.

Bekijk de aftermovie van BouwLab Live:

Meer informatie vind je op de website van BouwLab Live.

    © Thijs Asselbergs architectuurcentrale