Atelier Oostwaarts is in 2015 opgericht door een onafhankelijk collectief van professionele ontwerpers met verschillende achtergronden op het terrein van stadsontwikkeling, architectuur en ontwerp van de openbare ruimte. Zij richt zich op de ruimtelijke en functionele verbetering van het oostelijk deel van Haarlem. Daartoe initieert zij debat, publicaties, presentaties en manifestaties. Oostwaarts richt zich in eerste instantie op de gemeente Haarlem, de provincie Noord Holland, de gebruikers en eigenaren in het gebied zelf en hoogwaardige marktpartijen die goede ruimtelijke ontwikkelingen voorstaan. Geïnventariseerd wordt wat zowel historisch als actuele ontwikkelingen zijn. Door het doen van ontwerpvoorstellen geeft Oostwaarts inzage in de kansen die in het gebied kunnen worden gecreëerd.

We constateren nu een momentum; marktconsultaties geïnitieerd door de gemeente, bottom-­up initiatieven door burgers en bedrijven, leegstaande kantoren en braakliggende gebieden die vragen om invulling. Atelier Oostwaarts wil die energie en initiatieven benutten door te inventariseren, combineren en manifesteren. We willen chirurgisch verbindingen leggen en sleutelen aan de zwakste en meest cruciale schakel. Een kleine handeling kan een grote beweging in gang te zetten die leidt tot goede verbindingen, bruikbare openbare ruimten en duurzame stedenbouw, dat is wat Oost verdient. Niet langer pas op de plaats, maar Oostwaarts!

Atelier Oostwaarts is een initiatief van Thijs Asselbergs, Arjan Karssen, Anniek Roosenschoon en Annebregje Snijders.

www.atelieroostwaarts.nl

Gerelateerd
Manifest ‘Een stent in Oost’

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale