Jan Versnel | MAI

De huidige woningbouwsituatie
De focus op snelheid en energiebesparing in de woningbouw gaat ten koste van integrale (materiaal)duurzaamheid, welzijn en aanpasbaarheid. Dat geldt zowel voor nieuwbouwwoningen als het verduurzamen en transformeren van de bestaande woningvoorraad.

Zappi
Begin jaren negentig muntte Thijs Asselbergs het woord ‘Zappi’: een fictief materiaal dat eigenschappen van verschillende materialen combineert tot een ideaal bouwmateriaal. Zappi staat voor de zoektocht naar mogelijkheden en oplossingen om iets beter te maken.

Zappi® House, een Smart Flexible House
Samen met TU Delft (1M Homes), Bouwlab R&Do en een aantal partners wordt gewerkt aan een pilot met de ambitie om beter aan te sluiten op de (toekomstige) behoefte van bewoners en de maatschappij (zorg en woningaanbod). Kernwaarden van deze Zappi® House pilot zijn: welzijn, duurzaamheid (energie en materialen), betaalbaarheid, aanpasbaarheid en herbruikbaarheid. Deze integrale waarden willen we overzichtelijk, concreet en meetbaar presenteren en communiceren. De behoeften en waarden vormen het vertrekpunt voor nieuwe businessmodellen en integrale ontwerpprocessen voor nieuwbouw en transformatie van het bestaande (woon)vastgoed.

Het ontwerpproces vindt plaats in een digitale, parametrische ontwerpomgeving waar slimme, open samenwerking en kennisdeling tussen partners centraal staat. Dit proces is direct gekoppeld aan geautomatiseerde productie en een efficiënte uitvoering, met de focus op de borging van prestaties en minimale (milieu)overlast. Deze aanpak willen we ontwikkelen en verbeteren met dergelijke pilots in uiteenlopende situaties voor nieuwbouw en transformatie.

De einddoelen zijn nieuwe (digitale) technologie voor Open Bouwen, schaalvoordeel door digitalisering met op te schalen potentie ook in de productie, innovatie in businessmodellen en borging van prestaties.

Foto: Jan Versnel | MAI

    © Thijs Asselbergs architectuurcentrale