De Nieuwe Architect (DNA) is een zoektocht naar de positie van de architect in deze transformerende tijd. Wat is de rol van de architect voor de samenleving en in het bouwproces. Wat was of is nu zijn of haar positie? Van wie is het auteurschap (nog)? Welke vaardigheden heeft hij of zij vandaag de dag nodig? Ben je als ontwerper een generalist of juist een specialist. Het zijn voorbeelden van vragen die DNA zichzelf stelt.

DNA is ook een honours course in de bachelorfase van de faculteit Architecture in the built environment van de Technische Universiteit Delft. Het is gestart om te onderzoeken wat de nieuwe positie van de architect kan inhouden. Het wordt aangestuurd door Thijs Asselbergs en John Heintz die samen met betrokken studenten en docenten lezingen, excursies en debatten organiseren. Studenten wordt gevraagd als slot van deze course een position paper te maken. De papers van de lichting 2019 zijn gebundeld en geven een doorkijk naar de thema’s die deze huidige generatie bachelorstudenten aandragen en bezighouden.

In een tijd waarin zeker lang niet elke afgestudeerde kandidaat architect aan onze faculteit werkelijk als geregistreerde architect aan de slag gaat is het bijzonder dat de instroom van studenten bouwkunde relatief hoog blijft. Hoe stellen studenten zich een toekomst in de architectenwereld voor? Hoe kijken zij aan tegen hun toekomst? Waar denken zij dat hun kracht ligt en hoe willen zij zich onderscheiden? Wat zijn de gevolgen voor de inhoud van het architectenvak en wie weet het onderwijs?

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale