Samen met 3DMZ (3D Makers Zone Metropoolregio Amsterdam) en een groot aantal partners heeft Thijs Asselbergs architectuurcentrale een uniek nieuw Nederlands platform voor bouwinnovatie gelanceerd: BouwLab R&Do. De komende jaren wordt door BouwLab samen met ontwerpers, ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven, kennisinstellingen en overheden gewerkt aan innovatievoorstellen voor de bouw.

De tweede editie van Bouwlab Live – via Zoom – was net als de eerste editie in oktober 2019 een groot succes. Met mooie voorbeelden en inzichten om de woningbouw te innoveren door industriële houtbouw. Thijs Asselbergs introduceerde twee internationale keynote speakers: Kasper Jensen (3XN/GXN, Kopenhagen) en Dave Lomax (Waugh Thistleton architects, Londen). Veel ideeën werden opgehaald bij de deelnemers hoe bij te dragen aan het 1M Homes project. En de eerste opzet van de Shared Flexible factory en het Shared Flexible House (SFH 01) werden getoond. BouwLab gaat op zoek naar partners omtrent dit thema en bereidt een vervolg voor.

Keynote speech: Kasper Jensen
Keynote speech: Dave Lomax

Sheets: Thijs Asselbergs
Keynote: Kasper Jensen
Keynote: Dave Lomax

Meer informatie: BouwLab R&Do

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale