Architectuurcentrale

Het gaat om gebouwen die iets toevoegen aan hun omgeving. Ze moeten tijdloos zijn maar wel van deze tijd. Het gaat om helderheid in constructie, functie en ruimte; in transparante materialen als glas en staal, maar ook in steen en hout. Zonder overigens de leefbaarheid, óf de overdrijving, óf het detail uit het oog te verliezen. Uiteindelijk draait het om het vinden van de balans tussen het programma van eisen, techniek en een evenwichtige uitstraling. Die balans wordt alleen gevonden in goede samenwerking met de opdrachtgever. Wederzijds vertrouwen is daarbij onmisbaar.

De architectuurcentrale richt zich primair op het ontwikkelen en het uitwerken van ontwerpen t.b.v. de uitvoering. Aan de hand van een zorgvuldige analyse van de vraag van de opdrachtgever worden ontwerpconcepten bedacht en uitgewerkt. Op basis van deze concepten worden keuzes gemaakt samen met betrokken partijen waarbinnen een ontwerp verder wordt ontwikkeld tot een duurzaam gebouw c.q. stedenbouwkundig plan. De architectuurcentrale streeft een uitgebalanceerde en ruimtelijke architectuur na die de gebruikers een behaaglijke context biedt en die in alle eigenheid de omgeving versterkt. Er wordt een overtuigende en evenwichtige communicatie met de overheid en omwonenden nagestreefd. Inspiratiebronnen zijn de technologische vooruitgang maar ook de oerkracht die de klassieke steden en landschappen kenmerkt.

De architectuurcentrale beschikt over een goed facilitair netwerk en is zodanig georganiseerd dat het een breed dienstenpakket t.b.v. innovatieve oplossingen kan bieden. Het werkt graag in een complexe omgeving en maakt opdrachten voor allerlei soorten opdrachtgevers: van professioneel tot non-professioneel, zowel in de profit als in de non-profit sector. Er wordt gewerkt van (stedenbouwkundig) woningbouwplan tot industrieel gebouwencomplex, van kerk tot restaurant, van vrijstaand woonhuis tot brug. Plezier in een professioneel gebouwd ontwerp staat daarbij centraal. Het netwerk is in staat in verschillende samenwerkingsverbanden slagvaardig te werken. Per project wordt bezien welke disciplines noodzakelijk zijn om een optimaal resultaat te halen. Door de heldere en eenvoudige organisatie die de architectuurcentrale nastreeft zijn de lijnen kort en direct.

    © Thijs Asselbergs architectuurcentrale