• METROPOOLDER_01  1024x677
  • METROPOOLDER_02  1024x677
  • METROPOOLDER_03  1024x677

Nieuw Harloheim

De stad Haarlem en de directe omgeving wordt gekenmerkt door veel ruimte voor woon- en recreatiefuncties maar in mindere mate door werkgelegenheid. Door een ongelijke verhouding van functies heeft Haarlem zich ontwikkeld als een stad met een primaire woonfunctie. In onze visie is dat niet wenselijk; de kans voor Haarlem ligt bij een stedenbouwkundige ingreep die een gezonde verhouding tussen wonen, werken en recreëren stimuleert. Het programma zal zich moeten verbreden wil Haarlem de sprong kunnen maken en aansluiting kunnen vinden bij de Metropoolregio Amsterdam. Bereikbaarheid en diversiteit dienen sterk verbeterd te worden opdat een duurzame ontwikkeling tot stand kan komen. Read more

Data Documentation

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale