Nieuw Harloheim

[slideshow]
METROPOOLDER_01 760x700
METROPOOLDER_02 760x700
METROPOOLDER_03 760x700
[/slideshow]

In het plangebied tussen Haarlem en de metropool Amsterdam is een structuur herkenbaar, bestaande uit verschillende, naast elkaar gelegen zones die in het verleden in het landschap zijn ontstaan. Van west (Haarlem) naar oost (Amsterdam) zijn dat: de zee, de duinen, het historische centrum van Haarlem (begrensd door het Spaarne), stadsdeel Haarlem-Oost met het poldergebied, Amsterdam’s westelijke voorsteden, de ring van Amsterdam en het oude centrum. Stadsdeel Haarlem-Oost ligt als een eiland ingezonken tussen de stads- en polderzone.

De polderzone kan in de nabije toekomst de schakel vormen tussen de oude stadscentra van Haarlem en Amsterdam. De werkgelegenheid in de polderzone wordt sterk gestimuleerd, enerzijds door het vliegverkeer van luchthaven Schiphol en anderzijds door het vaarverkeer van de noordelijk gelegen havenfaciliteiten. Dit maakt de polderkant een belangrijke transitiezone. Door het verplaatsen van het vervoersknooppunt naar het oosten van Haarlem komt de focus op een andere plek te liggen. Hierdoor wordt de oude stad en haar culturele erfgoed gedeeltelijk ontlast en kan dit nieuwe stadsdeel een betere verbinding met de metropool Amsterdam aangaan en verder tot bloei komen. Dit nieuwe vervoersknooppunt wordt zo een katalysator voor Haarlem-Oost; het woon-, werkmilieu wordt verbeterd en de rijke recreatieve rand kan door nieuwe bewoners worden benut. Het gebied wordt op deze wijze getransformeerd in plaats van bevroren. De bereikbaarheid wordt aanzienlijk verbeterd.

Doelstellingen
In fase twee wordt een aantal doelstellingen verder uitgewerkt opdat Haarlem-Oost daadwerkelijk een duurzame schakel kan vormen in de metropool.

  • het realiseren van een bereikbare netwerkstad door middel van een nieuw vervoersknooppunt;
  • meer ruimte voor een strategische mix van wonen en werken;
  • versterken van het groene gebied als integraal recreatief onderdeel voor wonen en werken;
  • verbeteren van de waterhuishouding in de polder;
  • helder markeren van de overgangen tussen stad en land;
  • het oude centrum van Haarlem van verkeer ontlasten zodat cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden en verder ontwikkeld.

Op verschillende niveaus zijn reeds vele plannen gemaakt en is onderzoek gedaan. Wij zijn zeer bekend met deze onderzoeken en plannen en nemen deze bij uitwerking in de tweede ronde uiteraard integraal mee opdat Haarlem Oost een gezonde schakel kan worden in de metropoolregio: een metropo(o)lder.