Veel belangstelling voor Stuiflab op strand Terschelling

Veel belangstelling voor Stuiflab op strand Terschelling

Op het strand bij Midsland op Terschelling is veel belangstelling voor de inspirerende voorbeelden van strandhuisjes ontworpen door afstudeerders van TU Delft (aE/intecture & Bucky Lab).

In het Stuiflab onderzoeken studenten het effect van strandbebouwing op het doorstuiven van zand op onze duinen. De presentatie in opdracht van Rijkswaterstaat is onderdeel van het programma ‘Sense of Place’ tijdens Oerol 2015.

‘Bouwen aan de kustlijn vraagt om een goed maatschappelijk debat,’ zegt hoogleraar Thijs Asselbergs (aE/intecture) die met Annebregje Snijders (AnnA) en Marcel Bilow (Bucky Lab) de studenten begeleidt. ‘Met deze presentatie op Oerol krijgt het debat een nieuwe impuls. Men wil graag verblijven op het strand, maar binnen welke randvoorwaarden kan dit verantwoord gebeuren?

  • Stuiflab
  • Stuiflab
  • Stuiflab
  • Stuiflab
  • CHKGN2oUIAADQcp

Het vraagt om beleid dat goed doortimmerd dient te worden doorontwikkeld. Nu bepalen veelal gemeenten met toestemming van diverse toetsende partijen wat kan en mag. Daar dient breder en integraal naar gekeken worden. Het vraagt om een goede visie hoe hiermee om te gaan. Ontwerpend onderzoek zoals Stuiflab kan daar enorm bij helpen, waarbij diverse partijen (rijksoverheid, gemeenten, kennisinstellingen, ontwerpers enzovoort) samenwerken. De economische druk op het gebruik van strand en duinen is groot, maar hoe houden we dergelijke invullingen in het landschap in balans en hoe zorgen we dat de zeewering voldoende veilig blijft en door dergelijke ingrepen wordt versterkt en niet verzwakt.’

Het Stuiflab is nog te bezoeken tot 21 juni op het strand van Midsland, paal 10.

Bekijk hier een video met een proefopstelling (‘Sandscape, the movie’) en bekijk hier een timelapse.

Gerelateerd
Stuiflab: vernieuwende ontwerpen voor strandbebouwing tijdens Oerol-festival

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale