Promotie Elise van Dooren over ontwerpend denken in ontwerponderwijs

Promotie Elise van Dooren over ontwerpend denken in ontwerponderwijs

Donderdag 15 oktober verdedigde promovenda Elise van Dooren aan de Technische Universiteit Delft haar proefschrift Anchoring the design process: A framework to make the designerly way of thinking explicit in architectural design education. Het proefschrift stelt een raamwerk voor om het ontwerpend denken in architectonisch ontwerponderwijs expliciet te maken. Els Boshuizen, Jeroen van Merriënboer, Machiel van Dorst en Thijs Asselbergs traden op als haar promotors.

Om de kwaliteit van het ontwerponderwijs te verbeteren en de verwarring van studenten te verminderen, is het doel van het onderzoek een vocabulaire te vinden om het ontwerpproces in ieder geval tot op zekere hoogte expliciet te maken. In principe zijn er drie vragen gesteld en beantwoord: (1) Wat kan en moet er besproken worden in relatie tot het ontwerpproces? (2) Bespreken docenten het ontwerpproces en zo ja, tot op welke hoogte? (3) Is leren ontwerpen minder verwarrend voor studenten als het ontwerpproces expliciet wordt gemaakt?

Om de eerste vraag te beantwoorden is met behulp van literatuuronderzoek een raamwerk ontwikkeld om de basis ontwerpvaardigheden bespreekbaar te maken. Dit raamwerk is op juistheid getest door middel van interviews met expert-ontwerpers. De tweede vraag is onderzocht door de dialoog tussen docent en student te observeren en analyseren. Tot slot zijn de derde vraag en meer specifiek de bruikbaarheid van het raamwerk onderzocht in twee gevalsstudies middels vragenlijsten.

Het is een unieke gids geworden met prachtige foto’s van Luuk Kramer die vraagt om verdere uitwerking en implementatie in het internationale ontwerponderwijs.

Het proefschrift is hier te lezen. Er is ook een handelseditie verkrijgbaar.

Foto boven (uit besproken boek): Luuk Kramer.

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale