Na een succesvolle eerste editie in november 2020, vindt van 15 tot en met 19 maart de tweede editie van Open Building NOW! plaats. Tijdens deze tweede editie ligt de focus op de infill: de bouwdelen en installaties die een gebouw bewoonbaar en bruikbaar maken. Volgens de principes van Open Bouwen moet deze invulling flexibel, aanpasbaar, demontabel en – anticiperend op toekomstige regelgeving – zo circulair mogelijk zijn.

De lezingen gaan in op strategieën en scenario’s voor ontwikkeling en ontwerp, waarbij de (toekomstige) bewoner midden in het proces wordt geplaatst. Op welke manier zullen nieuwe technologieën (digitalisering, prefabricage, VR/AI, customized manufacturing) bijdragen aan soepelere processen en circulaire, betaalbare en comfortabele gebouwen?

De principes van het Open Bouwen zijn relevant ook voor het onderzoeksproject 1M Homes waarin de Technische Universiteit Delft samen met een scala aan stakeholders uit de industrie werkt aan de ontwikkeling van strategieën om deze opgave op te pakken. De workshops zijn vooral gericht op de masterstudenten architectural engineering van de Technische Universiteit Delft.

Bekijk hier het volledige programma.

Open Building NOW! is het resultaat van een samenwerking die generaties overstijgt – net als de gebouwen die volgens de principes van het Open Bouwen worden ontwikkeld. Open Bouwen is één van de thema’s van de afstudeerstudio aE (Architectural Engineering) van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De workshop is ontwikkeld samen met N. John Habraken, grondlegger van Open Bouwen in de jaren zestig van de vorige eeuw en initiatiefnemer van de website ThematicDesign. Actuele case studies worden ingebracht door OpenBuilding.co, een platform dat in 2019 is opgericht door architecten en bouwkundig ingenieurs.

Aanmelden
Sluit je aan bij vijf generaties architecten tijdens Open Building NOW! Kijk op de website Openbuilding.co voor het programma en hoe je je kunt aanmelden voor de workshops (voor masterstudenten architectuur) of de lezingen (voor iedereen).