Woningbouw Nuon-terrein Apeldoorn

[slideshow]
08147-13
[/slideshow]

Het plan sluit op iedere omliggende weg aan. Aan de Talingweg met een rijtjeshuizen bebouwing, aan de 1e Wormenseweg met bebouwing aan een groene eikenlaan en vanaf de Oude Beekbergerweg wordt een centraal in het gebied gelegen woonhof ontsloten waaraan een divers woonprogramma ligt.

Het gehele terrein kent zo een drietal deelgebieden die ieder hun eigen identiteit kennen, enerzijds door de ligging op het Nuonterrein en anderzijds door de aansluiting aan de omliggende bebouwing. De bebouwing aan de Talingweg voegt zich naar de overige ‘rijtjeshuizenbebouwing’ aan dat deel. De bebouwing aan het binnenhof vormt een heel eigen identiteit, een wijkje in een wijk, en de woningen aan het Eikenlaantje die aftakt vanaf de 1e Wormenseweg, vormen samen een eigen karakter.

De architectuur verwijst naar de romantische architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Echter door moderne materialen toepassing worden de nieuwe woningen ondanks hun traditionele kapvorm weldegelijk in deze tijd geplaatst. Terugkerende thema’s in ieder gebied zijn de sterke horizontale belijningen en overeenkomst in materialisering en detaillering.

Alle bebouwing kent een nok hoogte van ca. 10 meter. Ook het wat grootschaliger appartementengebouw voegt zich hierin. Door gebruik te maken van een schuine kap met grote horizontaal gelede kappellen vormt het een stedenbouwkundige eenheid met de overige twee onder een kap en vier onder een kap woningen.

Het werk is tot stand gekomen in samenwerking met SVP Architectuur en Stedenbouw.