Schoolwoningen IJtocht

[slideshow]
260_LK_SW-011004

260_LK_SW-011006
[/slideshow]

De IJtochtzone is een deelplan van de wijk Floriande in Hoofddorp. Een langgerekte strook van drie kilometer bij honderd meter strekt zich hier uit langs het water van de IJtocht. Het karakteristieke landschap van de Haarlemmermeer bood volop inspiratie voor de uitwerking van dit gebied. De lange lijnen van de polder werden vertaald in rijen van acht tot twaalf woningen die paarsgewijs langs de vaart zijn geplaatst.

De karakteristieke bollenschuren boden inspiratie voor architectuur met een sobere rechte belijning en verdiepingshoge verticale raam- en deur-openingen. De woonkamers liggen afwisselend aan de waterzijde en aan de parkzijde. Verder zijn de woningen zo goed als vrij indeelbaar en beschikken ze allemaal over een buitenruimte aan de waterkant en een voortuin met parkeerplaats aan de parkzijde.

Om de kopers extra tegemoet te komen zijn er aanvullende opties zoals een dakopbouw, een erker op de eerste verdieping, een aanbouw of een terras. Alles zowel aan de voor- als de achterzijde. Met dit scala aan mogelijkheden bepaalt de koper zelf de grootte en indeling van de woning.
In de eerste jaren zal de buurt meer schoolgaande kinderen tellen dan de gerealiseerde school kan opnemen. Daarom is haaks op deze school een uitbreiding gerealiseerd die in de toekomst gemakkelijk tot wooncomplex kan worden getransformeerd. Met de afname van het aantal schoolgaande kinderen kunnen de zestien lokalen beuk voor beuk worden verbouwd tot appartementen.

De uitbreiding is een rechthoekig volume van twee bouwlagen met een markante luifel, geplaatst op een houten platform. Twee entreezones verdelen het volume in drie segmenten van respectievelijk vier, acht en vier lokalen. Om te voorkomen dat er een uitgesproken voor- en achterkant ontstaat, zijn de lokalen per deel georiënteerd op het oosten of westen. Met deze wisselende oriëntatie, waarbij de gang over de lengte van het gebouw meandert, is aan beide kanten een gedifferentieerd gevelbeeld ontstaan. Deze variatie wordt versterkt door een ritme van afwisselend brede vensters voor de lokalen en smalle, verticale vensters voor de gangen.

Binnen worden de klaslokalen door losstaande units van de gang gescheiden.De rode units bieden plaats aan jongenstoiletten, de blauwe aan toiletten voor de meisjes en de gele bevatten toiletten voor het personeel, pantry en technische ruimten. De noordelijke beuk heeft op de begane grond een fietsenstalling en op de eerste verdieping een groot dakterras.

In de toekomst kan met relatief weinig ingrepen steeds een cluster van één lokaal, werkplek en tussengelegen gang tot appartement worden omgebouwd. Er is constructief voorbereid dat bepaalde raampartijen makkelijk kunnen worden vervangen door entrees of openslaande deuren. Ook kan een galerij worden toegevoegd. Omdat de woonkamers net als de klaslokalen afwisselend aan de oost- of aan de westzijde zullen liggen, zal ook het appartementencomplex geen overheersende voor- en achterzijde krijgen.