Ruimtelijk frame voor Zeeburgereiland: nieuwe gebiedsontwikkeling in Amsterdam

Ruimtelijk frame voor Zeeburgereiland: nieuwe gebiedsontwikkeling in Amsterdam

Foto: Luuk Kramer

In 2013 was de woningbouw als gevolg van de crisis in een diepe winterslaap. Tegelijkertijd diende zich de vraag aan: als economische groei komt, hoe blazen we dan snel en kwalitatief een hoogwaardig nieuw stadsdeel leven in? Thijs Asselbergs kreeg van de Alliantie eind 2013 de opdracht in korte tijd en in goed overleg met de gemeente Amsterdam een stedenbouwkundig plan te ontwerpen aan de rand van het Zeeburgereiland.

Daartoe ontwikkelde hij een ruimtelijk frame en een set van 10 spelregels waarbinnen een programma van circa 600 woningen, inclusief parkeren en openbare ruimte goed ruimtelijk werd ingepast. Binnen een jaar na het eerste initiatief was de eerste bouwvergunning verstrekt, de bouw gestart en nu, nog geen drieënhalf jaar later, nadert dit voorheen lange tijd braakliggende deel van Zeeburgereiland zijn definitieve oplevering.

Verschillende marktpartijen dragen zorg voor koop- en huurwoningen in diverse categorieën. Zelf heeft de Alliantie de sociale huurwoningen inclusief participatie met toekomstige huurders in korte tijd hoogwaardig weten te realiseren. De TU Delft analyseerde onlangs het gehele proces, tussendoor werd ‘De dag van Zeeburgereiland’ georganiseerd met als doel met alle partijen de kwaliteit van wat wordt gemaakt direct te toetsen.

De nieuwe bewoners wonen inmiddels op een prachtige plek, binnen de ring van Amsterdam, met zicht op het IJ in autovrije binnengebieden met aangename groenvoorzieningen goed geïntegreerd in openbare ruimten.

Thijs Asselbergs architectuurcentrale realiseerde behalve het stedenbouwkundig frame ook blok 7, blok 3.6 en de blokken 4.1 en 4.2 voor de Alliantie in dit frame.

Links
Lessen uit de Theo Koomenbuurt: over effectieve afsprakenkaders voor gebiedsontwikkeling
Dag van het Zeeburgereiland, 23 maart 2015 (PDF)

© Thijs Asselbergs architectuurcentrale